میدازولام

میدازولام دارویی خواب آور و مسکنی با اثربخشی کوتاه است که اضطراب را از بین می برد. این دارو به عنوان داروی پیش از بیهوشی در دندانپزشکی، جراحی قلب، فرآیند اندوسکوپی مورد استفاده قرار می گیرد. این داروی یک بنزودیازپین است که سیستم عصبی مرکزی را برای مدتی سرکوب می کند. مدت اثربخشی این دارو حداکثر 30 تا 60 دقیقه است. میدازولام برای بیماری های زیر تجویز می گردد:

 • اضطراب
 • بیهوشی
 • تشنج
 • ایجاد فراموشی قبل از عمل

داروی میدازولام اثرگذاری کوتاهی دارد و به دستگاه قلبی و تنفسی فشاری وارد نمی کند، به همین دلیل استفاده از آن برای افرادی که سیستم ایمنی بدنی ضعیفی دارند، مسن هستند و یا از بیماری های قلبی رنج می برند توصیه می شود. این دارو 90درصد از طریق مدفوع از بدن خارج می شود. این دارو به شکل آمپول در بازار دارویی موجود است.

اطلاعات دارویی میدازولام (midazolam):
 • آمپول 15 میلی گرم در 3 میلی لیتر
 • آمپول میدازولام در رده درمانی بنزودیازپین هاست
اشکال دارویی آمپول میدازولام 15 میلی گرم در 3 میلی لیتر و 5 میلی گرم به صورت هیدرزوکلراید در1 میلی گرم است.

عملکرد میدازولام

میدازولام مانند سایر بنزودیازپین ها با گیرنده های GABA گاما آمینو بوتیریک اسید هم پوشانی دارد. این گیرنده ها در مغز بطور گسترده ای پراکنده هستند. اتصال به جایگاه گیرنده های گابا باعث افزایش اثرات انتقال عصب این واسطه شیمیایی می شود. این اتصال باعث باز شدن کانال کلراید بر روی رسپتور می شود و باعث افزایش پلاریزاسیون نرون می گردد.
به نظر می رسد بنزودیازپین ها اثر مهار کننده گابا را تقویت می کنند و از این راه میزان تحریک نورون ها را در بسیاری از مناطق مغز کاهش می دهند.

موارد و میزان مصرف آمپول میدازولام

بزرگسالان جوان تر از 55 سال:mg/kg 35/0- 3/0 وریدی در مدت 20 تا 30 ثانیه اگر بیماران داروی قبل از بی هوشی دریافت نکرده باشند. یا mg/kg 35/0- 15/0 ( معمولاً 25/0 mg/kg) وریدی در مدت 20 تا 30 ثانیه اگر بیمار داروی قبل از بی هوشی دریافت کرده باشد. برای کامل شدن القا بی هوشی، ممکن است افزایش 25درصد دوز اولیه لازم باشد.
 بزرگسالان 55 سال و بالاتر ،شروع دارو با mg/kg 3/0 و برای بیماران ضعیف ، دوز شروع mg/kg 25/0- 15/0 می باشد. برای بیماران premedicated، mg/kg 15/0 کافی می باشد.
بزرگسالان جوان تر از 60 سال:شروع با 5/2- 1 میلی گرم وریدی در مدت حداقل 2 دقیقه. در صورت لزوم در مدت 2 دقیقه تکرار شود. دوزهای در مقادیر کوچک در مدت حداقل 2 دقیقه تکرار می شود تا اثر مورد نظر به دست آید. مقدار مصرف توتال تا 5 میلی گرم استفاده می شود. دوزهای اضافه برای به دست آوردن سطح مورد نظر تسکین، با تیتر کردن دوز به صورت آهسته و افزایش 25 درصد دوز انجام می شود.
بزرگسالان 60 سال و بالاتر:5/1 میلی گرم یا کمتر در مدت حداقل 2 دقیقه. در صورت نیاز به افزایش دوز، حداکثر 1 میلی گرم در مدت 2 دقیقه اضافه شود. به دوزاژ بالاتر از 5/3 میلی گرم معمولاً نیازی نمی باشد.
بزرگسالان جوان تر از 60 سال:mg/kg 08/0-07/0 (حدود 5 میلی گرم برای یک بیمار با وزن متوسط) عضلانی، 5/0 تا 1 ساعت قبل از جراحی. این دارو ممکن است با آتروپین، اسکوپولامین و مقادیر کاهش یافته مخدرها مصرف شود.
تنظیم دوز:در بیمار بالای 60 سال، مبتلایان به COPD، بیماران با ریسک بالای جراحی، و آن هایی که اپیوئید یا دپرسانت های دیگر مصرف می کنند، مقدار مصرف کاهش داده شود.
برای از بین برندن اضطراب و فراموشی قبل از تشخیص، درمان یا اندوسکوپی یا قبل از القا بی هوشی استفاده می شود.
کودکان 6 ماه تا 16 سال:mg/kg 5/0-25/0 خوراکی، تا 20 میلی گرم یا تا mg/kg 1 دوزهای کمتر می تواند اثر درمانی کافی برای کودکان 6 ماه تا 16 سال ایجاد کند. یا mg/kg 15/0-1/0 عضلانی (ممکن است تا mg/kg 5/0 نیاز باشد) تا حداکثر 10 میلی گرم مصرف شود.
برای کودکان بین 13 تا 16 سال:mg/kg 08/0-07/0 عضلانی ، 5/0 تا 1 ساعت قبل از جراحی استفاده می شود . برای تسکین هنگام هوشیاری، 1 تا 5/2 میلی گرم وریدی در مدت حداقل 2 دقیقه.
کودکان 6 تا 12 سال:mg/kg 05/0-025/0 وریدی تا mg/kg 4/0 (بیشتر از 10 میلی گرم نشود).
کودکان 6 ماه تا 5 سال:شروع با mg/kg 1/0-05/0 وریدی تا mg/kg 6/0 – توجه شود بیشتر از 6 میلی گرم تزریق نشود.
بزرگسالان: اگر یک دوز لودینگ برای شروع تسکین به سرعت نیاز باشد، mg/kg 05/0- 01/0 به آهستگی یا انفوزیون در مدت چند دقیقه با تکرار دوز در فواصل 10 تا 15 دقیقه تا زمانی که sedation کافی ایجاد شود. برای حفظ تسکین ، سرعت معمول انفوزیون mg/kg/hour 2/0 -1/0 (mg/hour7-1) می باشد. سرعت انفوزیون را برای رسیدن به مقدار تسکین مورد نظر، تنظیم کنید. دارو می تواند برای رسیدن به تسکین مورد نظر، بدون تسکین زیاده از حد، با سرعت 25 تا 50% مقدار اولیه به مقدار بالاتر یا پایین تر تیتر شود.
کودکان: پس از یک لودینگ دوز mg/kg 05/0-2/0 در مدت 2 تا 3 دقیقه در بیماران اینتوبه، انفوزیون با سرعت mg/kg/hour 12/0-06/0 (mcg/kg/minute 2-1 ) شروع می شود. دارو می تواند در رسیدن به تسکین مورد نظر، با سرعت 25 درصد مقدار اولیه به مقدار بالاتر یا پایین تر تیتر شود.
میزان تزریق برای نوزادان: زمانی که اینتوبه در نوزادان استفاده می شود نیازی به لودینگ دوز نیست. نوزادان زیر 32 هفته بارداری، دارو با سرعت mg/kg/hour 03/0 (mcg/kg/minute 5/0 ) و در نوزادان بالای 32 هفته بارداری، دارو با سرعت mg/kg/hour 06/0( mcg/kg/minute 1 ) تزریق می شود. برای به دست آوردن سطح درمانی، درساعت های اولیه می توان دارو را با سرعت بیشتری انفوزیون کرد. سرعت دارو را مجدداً بررسی کرده و همیشه از حداقل مقدار مؤثر دارو استفاده کنید.

موارد احتیاطی در مصرف میدازولام

اگر می خواهید از این دارو استفاده کنید، به موارد زیر توجه داشته باشید:

 • در بیماران ناتوان مانند افراد مسن حداقل دوز تجویز گردد.
 • این دارو به صورت وریدی سریع در نوزادان تجویز نشود.
 • در کودکان زیر سه سال با احتیاط مصرف شود.
 • در سه ماهه اول بارداری با احتیاط مصرف شود.
 • از مصرف گریپ فروت همراه با این دارو خودراری کنید.
 • در هنگام مصرف این دارو رانندگی نکنید.
 • در دوران مصرف این دارو از الکل و یا مواد مخدر استفاده نکنید.

منع مصرف میدازولام

در شرایط زیر استفاده از این دارو مجاز نیست:

مصرف میدازولام در دوران بارداری

مطالعات انجام شده در این زمینه نشان می دهند که مصرف این دارو در دوران بارداری برای جنین می تواند خطرناک باشد، به ویژه در سه ماهه اول بارداری این دارو باید با احتیاط مصرف شود.

عوارض جانبی میدازولام

عوارض جانبی بخشی از هویت هر دارو است. اگر پزشک دارویی را برای شما تجویز می کند، بی شک اثربخشی آن بیشتر از عوارض جانبی آن است. عوارض جانبی میدازولام به شرح زیرند:

 • سرفه
 • تهوع
 • استفراغ
 • خواب آلودگی
 • افت فشار خون
 • درد در محل تزریق
 • شبه تشنج

تداخل دارویی میدازولام

تداخلات دارویی مسئله بسیار مهمی است که در مصرف هر دارو و مکملی باید در نظر گرفته شود. در غیراین صورت خطر آسیب به سلامتی وجود دارد. میدازولام با داروهای زیر تداخل دارد:

 • اریترومایسین
 • پوساکونازول
 • ریفامپین
 • فلوکونازول
 • آتوموکستیم
 • ایماتنیب
 • استامینوفین
 • تیبولون
 • وینول
 • پروکائین
 • دس لوراتادین
 • گلیسرول فنیل بوتیرات

این لیست شامل تمامی تداخلات دارویی میدازولام نیست. قبل از مصرف این دارو با پزشک و یا داروساز مشورت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *