عنوان:دیجی دارو
وب‌سایت:https://digidaroo.net
ایمیل:ardalan.davodi@gmail.com
پیش فاکتور سبد خرید
آدرس:شهرستان بهارستان-شهر گلستان-شهرک سبز دشت خیابان اصلی - بعد از 14 متری ایمان پلاک 268
کدپستی:3113846670
گیرنده: - - -
نام کامل:
کدپستی:
تلفن:
ردیفشناسهمحصولقیمتمبلغ تخفیفتعدادمبلغ کل
مبلغ کل تومان
مبلغ نهایی تومان
چاپ این برگه بازگشت ادامه جهت تسویه حساب